SỬA BOARD MÁY LẠNH HITACHI INVERTER

SỬA BOARD MÁY LẠNH HITACHI INVERTER

Điện Lạnh Dũng Lê chuyên nhận sửa bo máy lạnh hitachi inverter, ngoài ra còn nhận sửa chữa bo mạch các hãng máy lạnh khác, sửa chữa bo mạch đồ điện tử gia dụng...
16.05.2023
SỬA BOARD MÁY LẠNH NAGAKAWA INVERTER

SỬA BOARD MÁY LẠNH NAGAKAWA INVERTER

Điện Lạnh Dũng Lê chuyên nhận sửa bo máy lạnh nagakawa inverter, ngoài ra còn nhận sửa chữa bo mạch các hãng máy lạnh khác, sửa chữa bo mạch đồ điện tử gia dụng...
19.10.2022
SỬA BOARD MÁY LẠNH ELECTROLUX INVERTER

SỬA BOARD MÁY LẠNH ELECTROLUX INVERTER

Điện Lạnh Dũng Lê chuyên nhận sửa bo máy lạnh electrolux inverter, ngoài ra còn nhận sửa chữa bo mạch các hãng máy lạnh khác, sửa chữa bo mạch đồ điện tử gia dụng...
17.10.2022
SỬA BOARD MÁY LẠNH PANASONIC INVERTER

SỬA BOARD MÁY LẠNH PANASONIC INVERTER

Điện Lạnh Dũng Lê chuyên nhận sửa bo máy lạnh panasonic inverter, ngoài ra còn nhận sửa chữa bo mạch các hãng máy lạnh khác, sửa chữa bo mạch đồ điện tử gia dụng...
23.09.2022
SỬA BOARD MÁY LẠNH CASPER INVERTER

SỬA BOARD MÁY LẠNH CASPER INVERTER

Điện Lạnh Dũng Lê chuyên nhận sửa bo máy lạnh casper inverter, ngoài ra còn nhận sửa chữa bo mạch các hãng máy lạnh khác, sửa chữa bo mạch đồ điện tử gia dụng...
21.09.2022
Facebook chat