SỬA BOARD TỦ LẠNH SHARP INVERTER

SỬA BOARD TỦ LẠNH SHARP INVERTER

Điện Lạnh Dũng Lê chuyên nhận sửa bo tủ lạnh sharp inverter, ngoài ra còn nhận sửa chữa bo mạch các hãng máy lạnh khác, sửa chữa bo mạch đồ điện tử gia dụng...
23.09.2022
SỬA BOARD TỦ LẠNH TOSHIBA INVERTER

SỬA BOARD TỦ LẠNH TOSHIBA INVERTER

Điện Lạnh Dũng Lê chuyên nhận sửa bo tủ lạnh toshiba inverter, ngoài ra còn nhận sửa chữa bo mạch các hãng máy lạnh khác, sửa chữa bo mạch đồ điện tử gia dụng...
23.09.2022
SỬA BOARD TỦ LẠNH INVERTER

SỬA BOARD TỦ LẠNH INVERTER

Điện Lạnh Dũng Lê chuyên nhận sửa bo tủ lạnh inverter, ngoài ra còn nhận sửa chữa bo mạch các hãng máy lạnh khác, sửa chữa bo mạch đồ điện tử gia dụng...
03.12.2021
Facebook chat